لباسهای هوشمند به زودی قادر خواهند بود با درک حالات روحی کاربر خود و پخش موسیقی و تصاویر آرام بخش، به مصرف کنندگان خود در مهار فشار ناشی از زندگی مدرن کمک کنند.

نمونه آزمایشی این نوع از لباسها حالتهای فیزیولوژیکی از قبیل ضربان قلب و درجه حرارت بدن را تحت کنترل خواهد داشت. این لباسها به پایگاه داده هایی اتصال دارند که می تواند برای درک حالت روحی و احساسی کاربران اطلاعات به دست آورده را مورد بررسی قرار دهد.

پس از بررسی این اطلاعات و کشف حالات روحی کاربر، برای آرامش بخشیدن به فرد مولتی مدیاهای مختلف از قبیل موسیقی یا تصاویر آرام بخش به نمایشگرها یا بلندگوهای موجود در این لباسها انتقال داده خواهند شد.

این لباسها که به عنوان بخشی از پروژه ای هنرمندانه به نام Wearable Absence ابداع شده اند از نسوج بافته شده از حسگرهای بی سیم ساخته شده اند که می توانند نشانگرهای بیولوژیکی متعددی را از قبیل درجه حرارت، ضربان قلب، میزان تنفس و پاسخ گالوانیک پوست را نمایان سازند.

اطلاعات این نشانگرها به راحتی جمع آوری شده و به منظور دستیابی به واکنشی مناسب از طریق تلفنهای هوشمند به پایگاه داده هایی که از قبل توسط کاربر بر روی اینترنت قرار داده شده است، ارسال می شود. زمانی که وضعیت روحی خاص پوشنده این لباس بر اساس اطلاعات پایگاه داده های ویژه فرد تعیین شد، پایگاه به منظور آرام کردن و یا کاستن فشار روحی کاربر موسیقی یا تصاویر آرام بخشی را بر روی لباس ارسال خواهد کرد.

بر اساس گزارش بی بی سی، این لباسهای هوشمند که توسط "باربارا لین" از دانشگاه کونکورد در کانادا و "جنیس جفریز" از کالج استدیو دیجیتال ابداع شده اند برای پخش این فایلهای صوتی و تصویری از نمایشگرهای LED و بلندگوهای داخلی برخوردارند.